Vill du vara talare på STEW?

STEW, Software Technology Exchange Workshop, är en årlig konferens som sedan 2012 arrangeras av Swedsoft för att skapa utbyte mellan industri, akademi och offentlig sektor inom mjukvaruutveckling och -forskning. Temat för 2023 är The Software engineer of the future.

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan diskutera ämnen med varandra, både i små grupper och i helgrupp. Under dagarna har vi även skapat mycket rum för nätverkande. Nu har du möjlighet att presentera på STEW!

Vi välkomnar även rekommendationer om vem du skulle vilja lyssna på samt andra idéer om talare utanför din egen organisation. Maila oss gärna på kansliet@swedsoft.se

Exempel på ämnen inom temat för STEW 2023:

  • Collaboration between AI and human
  • Managing circular business models
  • Ensuring sustainability of large code bases
  • Managing/mastering Open source
  • Mastering automation
  • Life-long learning
  • Multidisciplinarity
  • New challenges (sustainability, security, privacy, energy usage etc.)
  • Expectations (speed, quality, validity etc.)
  • Ethics, purposefulness

->Anmäl ditt intresse här <-

 

Viktig information

Varje presentation kommer att vara cirka 20 minuter följt av diskussioner och workshop. Presentatören förväntas förbereda två till tre frågor som kan diskuteras runt borden. STEW har inga upphovsrättsliga krav. Att presentera på STEW bör därför inte hindra forskarna från att publicera resultaten på andra konferenser.

Minst en forskare/företagsrepresentant behöver närvara vid konferensen för att presentera. Vi uppmuntrar också till flera talare. Observera att vi endast kommer att kunna erbjuda en gratis plats per presentation, ytterligare talare behöver registrera sig som deltagare. Vi önskar att talarna ska vara närvarande under hela konferensdagen då den viktigaste delen av STEW är nätverkandet och det informella utbytet.

Praktisk information

Konferensdatum: 15 november 2023
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Deadlines

Förslag på presentationer: Senast den 31 maj 2023
Meddelande om godkännande: Under sommaren
Inlämning av PPT-slides: 15 oktober 2023

STEW 2023 arrangeras av den ideella organisationen Swedsoft tillsammans med sina medlemmar och co-hosts AB Volvo, Blekinge Tekniska Högskola, KTH, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Saab, Scania, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening och SKF.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en