Vill du vara talare på STEW?

STEW, Software Technology Exchange Workshop, är en årlig konferens som sedan 2012 arrangeras av Swedsoft för att skapa utbyte mellan industri, akademi och offentlig sektor inom mjukvaruutveckling och -forskning. Temat för 2023 är The Software engineer of the future.

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan diskutera ämnen med varandra, både i små grupper och i helgrupp. Under dagarna har vi även skapat mycket rum för nätverkande. Nu har du möjlighet att presentera på STEW!

Vi välkomnar även rekommendationer om vem du skulle vilja lyssna på samt andra idéer om talare utanför din egen organisation. Maila oss gärna på kansliet@swedsoft.se

Exempel på ämnen inom temat för STEW 2023:

  • Collaboration between AI and human
  • Managing circular business models
  • Ensuring sustainability of large code bases
  • Managing/mastering Open source
  • Mastering automation
  • Life-long learning
  • Multidisciplinarity
  • New challenges (sustainability, security, privacy, energy usage etc.)
  • Expectations (speed, quality, validity etc.)
  • Ethics, purposefulness

->Anmäl ditt intresse här <-

 

Viktig information

Varje presentation kommer att vara cirka 20 minuter följt av diskussioner och workshop. Presentatören förväntas förbereda två till tre frågor som kan diskuteras runt borden. STEW har inga upphovsrättsliga krav. Att presentera på STEW bör därför inte hindra forskarna från att publicera resultaten på andra konferenser.

Minst en forskare/företagsrepresentant behöver närvara vid konferensen för att presentera. Vi uppmuntrar också till flera talare. Observera att vi endast kommer att kunna erbjuda en gratis plats per presentation, ytterligare talare behöver registrera sig som deltagare. Vi önskar att talarna ska vara närvarande under hela konferensdagen då den viktigaste delen av STEW är nätverkandet och det informella utbytet.

Praktisk information

Konferensdatum: 15 november 2023
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Deadlines

Förslag på presentationer: Senast den 31 maj 2023
Meddelande om godkännande: Under sommaren
Inlämning av PPT-slides: 15 oktober 2023

STEW 2023 arrangeras av den ideella organisationen Swedsoft tillsammans med sina medlemmar och co-hosts AB Volvo, Blekinge Tekniska Högskola, KTH, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Saab, Scania, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening och SKF.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts