Ny styrelse i Swedsoft

På Swedsofts årsmöte gick vi igenom året som gått genom Swedsofts verksamhetsberättelse, blickade framåt och inte minst valdes en ny styrelse till föreningen.

Den 28 april genomförde Swedsoft sitt årsmöte, där vi bland annat gick igenom verksamhetsberättelsen och tittade på det händelserika året som gått och inte minst, valde in en ny styrelse.

Till Swedsofts styrelse tillkommer Linda Örtlund, Manager Architecture, AI and Design principles at Digital engineering & Innovation, AB SKF och Patrik Sandgren, Näringspolitisk expert, Teknikföretagen.

Styrelsen består nu av:

  • Stefan Frank, Favro — ordförande
  • Linda Örtlund, SKF — vice ordförande
  • Anna-Lena Strömsten, Scania
  • Patrik Sandgren, Teknikföretagen
  • Henrik Lönn, AB Volvo
  • Joakim Wernberg, Lunds universitet
  • Tobias Strandh, Republify

Nyheter


Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Swedsoft om framtidens yrkeshögskola

Utredningen med titeln ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” (SOU 2023:31) har under perioden 2022 till 2023 bedrivits med