The Software engineer of the future

Den 15 november fick Swedsoft och co-hosts äran att välkomna deltagare till Teknikföretagen för årets STEW-konferens som kretsade kring årets tema: The Software engineer of the future. STEW har organiserats sedan 2012 av Swedsoft för att skapa utbyte mellan industri, akademi och offentlig sektor inom mjukvaruutveckling och forskning.

STEW, som arrangerades av Swedsoft tillsammans med co-hosts, samlade deltagare från olika sektorer i Stockholm för att diskutera årets tema: Framtidens mjukvaruingenjör. STEW är ett årligt evenemang som startade 2012 av Swedsoft för att främja samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet inom mjukvaruområdet. Konferensen inledde med ett välkomsttal av Pia Sandvik, ny VD för Teknikföretagen, och modererades av Stefan Frank, Swedsofts ordförande.

The Software engineer of the future

 

 

 

 

 

Under dagen fick vi lyssna till presentationer och delta i diskussioner kring temat The Software engineer of the future:

 • Secure By Design
  Linda Örtlund, Manager Architecture, AI & Design principles Digital engineering & Innovation, SKF
 • Navigating Inner Source: Unveiling the Complexities Beyond the Surface
  Azeem Ahmad, Inner Source Leader, Ericsson
 • Green software development – are you running dirty applications?
  Tina Runesson, Product Manager, Gaia Gen, Elsa Westin – IT Sustainability Lead @ Gaia Gen
 • Adversarial Machine Learning in the Industry
  Felix Jedrzejewski, PhD Student, Blekinge Tekniska Högskola
 • Circular Open Source Strategies for Scale
  Jonas Öberg, Open Source Officer, Scania CV AB
 • Agile Education at Cybercampus Sweden
  Gunnar Karlsson, professor, KTH Royal Institute of Technology
 • Volvo cars Open source journey
  Mary Wang, Director, Open Source Ecosystem, Volvo Car Corporation
 • Knowledge of code is a democratic right
  Kristina Bjerka, Secretary General, Kodcentrum

 

 

 

 

 

 

STEW organiseras av Swedsoft tillsammans med AB Volvo, Blekinge Tekniska Högskola, KTH, Linneuniversitetet, Mälardalens universitet, Saab, Scania, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening och SKF.


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: