Swedsoft om framtidens yrkeshögskola

Swedsoft skickade nyligen in våra synpunkter på en remiss om utredningen med titeln Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31).

Utredningen med titeln ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” (SOU 2023:31) har under perioden 2022 till 2023 bedrivits med Mia Bernhardsen (Svenskt Näringsliv). Mer information om utredningen finns tillgänglig här. Swedsoft har läst och lämnat in våra synpunkter på utredningen.

Sammanfattning av ett urval av våra synpunkter:

  • Vi ser positivt på idén om ett centralt antagningssystem samt på möjligheter till påbyggnadsutbildning inom yrkeshögskolan.
  • Angående punkten ”Stadigvarande beviljande” så är Swedsoft emot införandet av fasta beviljanden. Vårt föreslag är att en mindre del av yrkeshögskolans budget avsätts för att bevilja tillväxtutbildningar där mer vikt läggs vid kunskapernas framtida potential.
  • Vi föreslår att yrkeshögskolan ska öppna upp för teknikutbildningar även för de med annan domänkunskap än traditionell Data/IT.
  • Vidare föreslår vi att yrkeshögskolan friare ska kunna bevilja utbildningar som gränsar över flera områden, exempelvis teknik-juridik-ekonomi.

Här kan du läsa och ladda ned Swedsofts remissvar (pdf).


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en