Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Den 5 december arrangerade Swedsoft i samarbete med Mälardalens Universitet, ett webbinarium på temat Multi-concern (Cybersecurity & Safety) Assurance and Compliance med talaren Barbara Gallina, Associate Professor of Dependable Software Engineering. Här hittar du det inspelade materialet!


Nyheter


Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Swedsoft om framtidens yrkeshögskola

Utredningen med titeln ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” (SOU 2023:31) har under perioden 2022 till 2023 bedrivits med