Kodcentrum ny medlem

Swedsoft är glada att hälsa Kodcentrum välkomna som nya medlemmar. Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande.

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en nyckel till att ändra attityder är att låta barn testa på programmering i tidig ålder, men också genom att träffa förebilder från branschen. Kodcentrum ser därför medlemskapet i Swedsoft som en nyckel till en närmare relation med organisationer inom mjukvara.

-Genom detta partnerskap kan vi dra nytta av branschinsikter och resurser för att förbättra och utöka våra utbildningsinitiativ. Vi ser fram emot att kroka arm med branschen för att öka intresset för programmering och mjukvaruutveckling hos unga, säger Kristina Bjerka, generalsekreterare, Kodcentrum.

Kodcentrum erbjuder barn kostnadsfria kodkurser och aktiviteter, både digitala och på olika platser runt om i Sverige. De når ut till lärare och pedagoger i syfte att öka deras kunskaper i att lära ut programmering och digitalt skapande till barn. De driver även Kodboken, en webbplats för barn, lärare, pedagoger och familjer som vill börja med programmering och digitalt skapande. Under hösten har de dessutom lanserat Kodklubben, en youtubekanal för barn som vill lära sig koda.


Nyheter


Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Swedsoft om framtidens yrkeshögskola

Utredningen med titeln ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” (SOU 2023:31) har under perioden 2022 till 2023 bedrivits med