Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft skickade nyligen in våra synpunkter på en remiss om Promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, §7.1 & 7.2.

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet.

I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

För Teknikföretagens medlemmar är det av största vikt att de på ett säkert sätt kan ingå och bedriva samarbeten med lärosäten. Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för att utbildning och forskning ska hålla högsta kvalitet. Säkerhetsfrågorna aktualiseras från företagens sida primärt i forskningssamarbeten, i allt från immaterialrättsliga frågor till säker hantering av data, men även utbildningsfrågor kan beröras av säkerhetsaspekter.

Här kan du läsa och ladda ned Swedsofts remissvar (pdf).


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: