Ny styrelse i Swedsoft

Den 25 april genomförde Swedsoft sitt årsmöte, där vi bland annat gick igenom verksamhetsberättelsen och tittade på det händelserika året som gått och inte minst, valde in en ny styrelse.

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan.

  1. Stefan Frank, Vitellius Invest                                       omval          ordförande
  2. Henrik Lönn, AB Volvo                                                 omval
  3. Stefan Andersson, Saab Group                                   nyval           vice ordförande
  4. Martin Höst, Malmö Universitet                                    nyval
  5. Diana Unander Linnéuniversitet                                   nyval
  6. Kristina Bjerka, Kodcentrum                                         nyval
  7. Marie Björck, Blue Science Park                                  nyval

Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en