Inlägg av: admin

Horizon 2020

Horizon 2020 – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Vinnova

Vinnova – http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/

ITEA3

ITEA3 – https://itea3.org/upcoming-events.html