EUREKA Innovation Days 2018

Jobbar du med innovation inom företag? Då ska du åka på EUREKA innovationsdagar. Under innovationsdagarna kan du träffa nya projektpartners, generera nya samarbeten och lära dig mera om finansieringsmöjligheter. Utnyttja chansen och åk med till Helsingfors i maj!

EUREKA innovationsdagar är för dig som arbetar med innovation inom företag och som vill ha internationella samarbeten. Under dagarna kan du lyssna till debatter och föreläsningar om innovation inom energi, industri, transport och hälsa. Du kan se de senaste innovationsprojekten och diskutera dem direkt med närvarande företag. Dessutom finns det möjlighet till B2B-matchmaking varje dag samt pitchning av nya projektidéer. Ta också den unika chansen att träffa nya sydkoreanska partners!

Läs mer och anmäl dig på http://eurekainnovationdays.org

Program

Programmet sträcker sig över fem dagar, med de tre innovationsdagarna 22-24 maj som huvudevent.

Måndag den 21 maj, dagen innan konferensen, kan du delta i ”EUREKA Academy” för att lära dig mer om EUREKAs olika instrument och framgångshistorier. Vi uppmuntrar i synnerhet små och medelstora företag till att delta.

Första dagen fokuserar på innovationssamarbete både inom Europa och utanför, samt hur det kan förstärkas. Du kan också lära dig mer om möjligheterna till samarbete med Sydkorea, som under konferensen blir det första partnerlandet någonsin till EUREKA.
Vinnova har extra fokus på Sydkorea och IKT, för vilket det ordnats ett informationsmöte.

Andra dagen börjar med att Vinnova anordnar ett frukostmöte. Resten av andra dagen ägnas åt smart utveckling inom transport, hälsa, energi och industri. Ta chansen att få med dig värdefulla nya insikter inom ditt område. Dagen avslutas med att EUREKA Innovation Award 2018 delas ut.

Svenska deltagare får även möjlighet denna dag att delta i en gemensam lunch med sydkoreanska och finska deltagare. Inbjudan kommer att skickas i maj till de som registrerat sig till konferensen.

Tredje dagen är ägnad till samarbetsplattformar – för allt från små till stora företag. Bekanta dig närmare med EUREKA Kluster och pitcha din projektidé för att hitta nya partners och få feedback.

Under hela konferensen kan du även ta del av matchmaking mellan företag.

Efter konferensen, fredag den 25 maj, organiseras det slutligen ”TechTours” med chanser till att besöka finländska företag och forskningsorganisationer.