Hur skall mitt företag satsa på Horizon 2020?

Bakgrund
RISE och Teknikföretagen vill gemensamt öka svenska företags möjligheter att dra nytta av EUs stora forskningsprogram – Horizon 2020. Detta program har en tydlig målsättning: att forskning skall leda till innovationer såsom nya produkter, processer, system och tjänster. För att detta ska komma till stånd krävs ett aktivt deltagande av industrin, eftersom det är i näringslivet som forskning skall omsättas till konkreta resultat.

För företag kan deltagande i Horizon 2020 ge stora fördelar, dels medel att bedriva egen forskning, men även möjligheter att utveckla sitt nätverk, få del av forskningsfronten och skapa nya affärsrelationer.

Vem vänder sig denna workshop till?
Vår workshop vänder sig till personer anställda vid företag som ser deltagande i Horizon 2020 som en möjlig eller väsentlig del i sin forsknings- och utvecklingsstrategi. Du bör ha viss kännedom om EU-forskningsprojekt sedan tidigare, men behöver inte känna till det nya programmet. Målet för mötet är inte främst att informera om H2020, utan det ska ge dig idéer, kontakter och underlag till hur man kan forma en strategi kring Horizon 2020 som passar det enskilda företaget.[…]

Vi ser också denna workshop som inledningen till en fortsatt dialog i olika former, t ex fortsatt strategiutveckling i samverkan med RISE-forskare med stor EU-erfarenhet. Ni har den 24 sep möjlighet att boka datum för ett första möte.

Program
Programmet kommer att innehålla presentationer kring nyttan med att delta i Horizon 2020, bland annat exempel på några företags EU-strategi. Det ingår också en aktiv workshop med gruppdiskussioner för erfarenhetsutbyte mellan företag, där varje grupp koordineras av en EU-kunnig institutsforskare. Ett mer detaljerat program kommer efter sommaren.”

Anmälningslänk finns tillgänglig från vecka 33.