Infomöte om Jobbsprånget, nyckeln till nyanländ IT/telekomkompetens

Genom Jobbsprånget matchas nyanlända med teknisk bakgrund med arbetsgivare som vill erbjuda praktikplatser på minst fyra månader, eller anställning.

I februari 2017 startar en ny praktikperiod, med en stor andel både nyanlända och asylsökande med IT- eller telekombakgrund. Ta chansen att hitta den kompetens du söker!

Agenda

9.00-9.15: Carl-Johan Hamilton, vVD Ants och ordförande i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, berättar om behovet av IT- och telekomkompetens och hur asylsökande och annan utrikesfödd kompetens kan matcha det.

9.15-9.45: Tina Hemlin Käcke, Jobbsprånget, om initiativet och vilka insatser och vinster Jobbsprånget innebär för deltagande företag.

9.45-10.00: Företag berättar om sina erfarenheter av att ha haft praktikanter genom Jobbsprrånget.

10:00-10.15: Frågor och svar om Jobbsprånget med Tina Hemlin Käcke.

10.15-10.30: Frågor och svar kopplade till regelverket kring praktik och anställning av nyanlända i övrigt, med Christine Sorselius, Almega, och Lydia Grozman från Arbetsförmedlingen.

Mötet är en uppföljning av det matchningsmöte som IT&Telekomföretagen genomförde i samarbete med Sigma den 29/9, som ledde till att 5 av 14 kandidater fick arbete. Genom samarbetet med Jobbsprånget hoppas vi på ännu bättre resultat!