Innovation in the Cyber-Physical Systems and Industrial IOT domain

En heldags-worskshop där vi fokuserar på det som får innovation att ta fart; Teknikplattformar, prototypframtagning, öppen innovation och vägar till finansiering.

Denna workshop riktar sig till företag i innovationsfas (start-up, SME och andra) som jobbar inom området mjukvaruintensiva system och inbyggda system eller ”Cyber-Physical Systems). Målet med workshopen är att ge möjligheter till nätverkande och att guida inom olika former av innovations-stöd som ges av olika organisationer och företag och dessutom fokuseras på hur man hittar finansiering.

Tid: October 31st, 09.00-16.30, with lunch 12.00-13.00.
Plats: KTH, Brinellvägen 85 Stockholm

Anmälan sker här.