IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens

Frukostseminarium där rapporten ”IT-kompetensbristen” presenteras, följd av en diskussion kring rapporten och dess förslag på åtgärder. Deltagare:
Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor, IT&Telekomföretagen
Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef Sigma IT Consulting.
Annica Andersson, grundare Mobile Stories.
Elias Berge, grundare Hypocampus
Johan Magnusson, Docent, institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet
Johan Büser, riksdagsledamot (S)
Representant från Alliansen – namn tillkommer

Moderator: Erik Behm, Area & Investment Manager ICT, Business Region Göteborg

Läs mer och anmäl dig här.