#SIP17

Nationell konferens om de Strategiska innovationsprogrammen (SIP), hur de möter viktiga samhällsutmaningar och bidrar till ökad konkurrenskraft.

Konferensen vänder sig till alla som vill samverka genom denna kraftsamling för Sverige som innovationsland.

Inbjudan till #SIP17 skickas i mitten av januari, men skriv in konferensen i kalendern redan nu!
4 maj, Clarion Hotell Stockholm. Har du frågor, vänligen kontakta vilgot.claesson@vinnova.se