The SSF – Vinnova third joint conference on Software for Competitiveness: Big Data and Other Frontiers

Vinnova och SSF välkomnar till konferensen ”The SSF – Vinnova third joint conference on Software for Competitiveness: Big Data and Other Frontiers”. Konferensens fokus är på hur programvara ökar Sveriges konkurrenskraft.

Vinnova stödjer Sveriges digitalisering genom flera olika initiativ. Internationell FoU-samverkan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) stöds med cirka 150 miljoner kronor per år genom olika FoU-program: EU ECSEL JU, EUREKA IKT-kluster, Eurostars och bilaterala aktiviteter.

Vinnova agerar även för Sverige med styrning av och information om EU:s LEIT-ICT-program, omfattande cirka 250 miljoner kronor per år från EU till Sverige. Flertalet av dessa FoU-program och några nyckelprojekt presenteras på denna konferens.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av digitalisering och programvara som stärker Sveriges konkurrenskraft, samt av olika FoU-program inom detta område:
-EU LEIT-ICT (ICT-Leadership in Enabling and Industrial Technologies)
-EU ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking)
-EUREKA ITEA (Software-intensive Systems & Services)
-Vinnova Digital infrastruktur och cybersäkerhet
-SSF-projekt inom ”Information-Intensive Systems” samt inom ”Big Data and Computational Science”

 

Webbsajt
https://www.vinnova.se/sa-framjar-vi-innovation/kalender/?lightbox=lightbox&type=calendar&url=%2Fkalenderhandelser%2F2017%2F11%2Fvinnova-tredje-gemensamma-konferens-om-programvara-for-konkurrenskraft—ssf%2F

Program
https://www.vinnova.se/contentassets/7806b757928c4c99a2ba99d9ab74a638/vinnova-ssf-conference-on-software-for-competitiveness.pdf