Stora IT-kompetensdagen

Möt dina blivande medarbetare!

Behöver ni också bli fler? Många av IT-företagen och andra organisationer i Linnéregionen behöver anställa de närmaste åren och det är brist på folk med rätt kompetens. Fortsätter utvecklingen och behovet av kompetens så räcker inte nytillskottet på långa vägar och konkurrensen är stor. Passa på att knyta kontakter med studerande redan under deras utbildning och fånga upp kompetensen tidigt.

Exjobb, praktik, extrajobb

Möjligheterna till att knyta kontakter med studenterna är många, för att se dem in action är samarbeten kring exjobb och praktik utmärkta sätt att lära känna varandra. Majoriteten av alla exjobb ligger under våren så det här är det perfekta tillfället att knyta upp studenter. Många studenter är också intresserade av extrajobb och sommarjobb under studierna.

Vad händer under dagen?

Förmiddagen består av föreläsningar 

  • Du som arbetsgivare får möjlighet att presentera dig med en snabb pitch
  • Ca 5 min (engelska)
  • Föreläsningar om att formulera ett exjobb
    mm.

Eftermiddagen är uppdelad i parallella spår

  • Utställning, presentera ditt företag i en monter
  • 15 min företagspresentation där du kan presentera er verksamhet och eventuella exjobbsidéer (helst på engelska)
  • Speed-dating – få möjlighet att träffa massor med studenter á 15 min för att hitta rätt kompetens.

Praktisk information

Tid: Torsdagen den 10 november 2016, klockan 9 –15.
Plats: Linnéuniversitetet, Växjö.
Kostnad: 1 500 kr ex moms för upp till tre pers/företag
I priset ingår utställarplats, för- och eftermiddagskaffe, kall lunch. Vid anmälan av fler personer
tillkommer 200 kr ex moms/person.
Anmälan: https://dinkurs.se/storaitkompetensdagen2016
Senast den 1 november 2016. Begränsat antal platser.
Mer info: Mer information hittar du på:
iec2020.se/stora-it-kompetensdagen/
Frågor? Kontakta oss på diana.unandernordle@lnu.se