Vad är Big Data och hur kan jag engagera mig?

Lär dig mer om vad som görs på Linnéuniversitetet inom området Big Data, dvs dataintensiva tillämpningar, på denna konferensdag med kompetens från samtliga fem fakulteter och forskare från vitt skilda ämnen.

Big Data handlar om att hantera stora datamängder som är svåra att bearbeta med traditionella databasmetoder. Allt fler företag och organisationer står inför problem med hantering och vill ha hjälp och stöd med att hantera, analysera och visualisera stora datamängder för ökad kunskap, nya tjänster eller produkter.

Linnéuniversitetet samlar kompetens från samtliga fem fakulteter och forskare från vitt skilda ämnen för att ta sig an frågan om Big Data, eller ”dataintensiva tillämpningar” som vi valt att kalla det. Vi vill nu bjuda in dig till en konferensdag för att just DU ska kunna engagera dig mer – det finns en mängd öppningar inom redan uppstartade intresseområden och det finns utrymme att komma med egna inspel och förslag.

Du får under dagen ta del av en mängd kortare inspel och får därmed en ökad kännedom om vad som görs på Linnéuniversitetet kopplat till Big Data/dataintensiva tillämpningar.

http://iec2020.se/dra-fordel-av-big-data-i-din-verksamhet/