VINNOVA-SSF conference Software for Competitiveness II – Innovative software in systems

Programvara för konkurrenskraft II – Innovativ mjukvara satt i system

Välkommen till konferensen Programvara för konkurrenskraft II – Innovativ mjukvara satt i system. Konferensen arrangeras av VINNOVA och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och vänder sig till beslutsfattare och forskningsansvariga inom näringslivet och till forskare inom aktuella områden.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och VINNOVA finansierar en stor del av den svenska forskningen med anknytning till inbyggda och programvaruintensiva system.

Konferensens tyngdpunkt är presentationer av ett 30-tal aktuella forskningsprojekt inom området. Dessutom ger Volvo en överblick över programvara i framtidens bilar. Internationella representanter för FoU-programmen EUJTI ECSEL och EUREKA ITEA informerar om programmen och kommande utlysningar och svarar på frågor. VINNOVAS generaldirektör Charlotte Brogren och Lars Hultman, VD för Stiftelsen för strategisk forskning inleder dagen.

Praktisk information och anmälan

Konferensen startar klockan 9. Registrering och kaffe från klockan 8.30. Efter avslutningen klockan 16.30 finns det möjlighet att delta i mingel.

Konferensspråket är engelska. Konferensen är gratis, men anmälan bindande. Uteblivande som inte anmälts faktureras med 500 kr.

Anmäl dig här.