Arbetskraftsinvandring del 3

I den här seminarieserien började vi med en inflygning där vi fick ta del av vad som händer på området inom politiken gällande pågående utredningar och nya uppdrag för Migrationsverket samt fick en utblick på vad som sker internationellt i Finland och Estland. Under det andra seminariet zoomade vi in på förändringarna kopplade till passkontroll, vilka regelförändringar som skett och vilka konsekvenser det får i praktiken.

Den 14 juni, kl. 15:30-17:00 bjuder vi in till det tredje och sista seminariet i serien som kommer att vara interaktiv – vad är viktigast för er just nu? Vi fokuserar på hur ni som medlemmar och andra intressenter vill engagera er vidare och vad Swedsoft bör göra i frågan om arbetskraftsinvandring.

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra något och lyfta våra behov, utmaningar och vilka möjligheter vi ser.