Årsmöte & seminarium – Security in complex software intensive systems

*Uppdaterad med talare, dagordning och program längst ner på sidan*

Välkommen till Swedsofts årsmöte och medlemsmöte 2016 och seminarium med tema Security in complex software intensive systems. Det blir ett seminarium med talare som ger både näringslivs- och forskningsperspektiv på vikten av säkerhet i komplexa mjukvaruintensiva system.

När: 5 april kl 10:00-16:00
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
Kostnad: Dagen är kostnadsfri.
Anmälan sker här, senast 28 mars, men gärna omgående. Antalet platser är begränsat.

Tillsammans med vår medlem och dagens värd, Malmö Yrkeshögskola, bjuder vi in er till ”navet för den nya medieindustrin i Malmö”. Vi bjuder på fika, lunch och intressanta föredrag och diskussioner under dagen. Du bjuder på din närvaro och ditt engagemang.

Denna dag bjuder vi, förutom Swedsofts medlemmar, även in organisationer som ännu inte är medlemmar. Varmt välkomna!

Program – Tuesday 05 April

10:00

Welcome and introduction

Stefan Andersson, Swedsoft chairman, SAAB
Claes Magnusson, local host, Malmö yrkeshögskola

Visa mermindre
10:10

Security Challenges and Solutions in IoT systems

Christian Gehrmann, SICS

Visa mermindre
11:00

Security Issues when using Open Source Software

Fredrik Hugosson, AXIS

Visa mermindre
11:20

Comparing Safety and Security Standards

Nicolas Martin-Vivaldi, Addalot

Visa mermindre
11:40

Q&A

Moderator: Helena Holmström Olsson, Malmö högskola

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Medlemsmöte

Dagordning:

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet

b) Upprättande och godkännande av röstlängd

c) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

d) Godkännande verksamhetsberättelse och serviceverksamhetens resultatrapport 2015

e) Beslut om uppdaterad verksamhetsplan

f) Revidering av serviceavgift 2016

g) Ekonomirapport 2016

h) Presentation av Swedsofts nya grafiska profil

i) Övriga frågor

j) Mötet avslutas

Visa mermindre
14:50

Fika

Visa mermindre
15:10

Föreningsmöte

Dagordning

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet

b) Upprättande och godkännande av röstlängd

c) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

d) Prövning av om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat

e) Framläggande av årsredovisning

f) Fastställande av årsredovisning

g) Styrelsens ansvarsfrihet

h) Val av styrelse

i) Val av valberedning

j) Fastställande av innevarande verksamhetsårs föreningsbudget

k) Framläggande av föreningens budget för nästkommande verksamhetsår

l) Fastställande av medlemsavgift

m) Övriga frågor

n) Mötet avslutas

Visa mermindre