Extra årsmöte 2022

Onsdagen den 16 november klockan 10:00 kallas du som medlem i Swedsoft till ett extra årsmöte för fastställande beslut om nya stadgar, verksamhetsplan 2023 samt budget- och medlemsavgifter för 2023.

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet.

Det extra årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm och digitalt, via Microsoft Teams

Alla intresserade är inbjudna att delta, dock har endast medlemmar rösträtt, med en röst per medlemsorganisation.