Extra föreningsstämma & medlemsmöte

I samband med STEW och ECS kommer Swedsoft att arrangera både ett föreningsmöte och ett medlemsmöte.

Dessa två möten, som hålls efter varandra, behandlar viktiga frågor för föreningen och dess verksamhet. I det stora hela så kommer vi under mötet sätta ramarna för Swedsofts verksamhet 2016. Det är därför viktigt att någon representant från er kan närvara och för er talan.

Föreningsmötet kommer behandla
Föreningsmötet gäller den ideella föreningen Swedsoft.

  • Det förslag till stadgeändringar som preliminärt beslutades om på föreningsmötet 18/3
  • Val av efterträdare till Björn Hovstadius i styrelsen (Björn flyttar utomlands)
    Skicka gärna förslag och nomineringar till valberedningen – jaana@spotify.com och staffan.nystrom@find-out.se
  • Förslag till uttag av medlemsavgifter 2016

Medlemsmötet kommer behandla
Medlemsmötet gäller den serviceverksamhet som levererar genom servicebolaget TEBAB.

  • Verksamhetsplan 2016
  • Budget 2016
  • Uttag av serviceavgifter enligt budget
  • Statusrapport Swedsoft

Detta är viktigt att du kommer och är med och formar Swedsoft i detta tidiga skede. Vad ska vi fokusera på? Du bestämmer! Anmäl dig omgående till föreningsmötet och medlemsmötet.

Då mötet äger rum i samband med STEW och ECS måste du även registrera dig för detta (kostnadsfritt), det gör du här (välj STEW)

Vi hoppas att någon från er har möjlighet att närvara, så att ni kan påverka Swedsofts inriktning för nästa år. Skicka gärna ämnen/motioner ni vill behandla till gabriel@swedsoft.se.

Anmälan:

V.g. anmäl dig omgående – OBS! Du måste fylla i båda anmälningarna.