Från produkt till tjänst

Vad innebär digitaliseringen för offentlig förvaltning och industri?

Digitala lösningar tar över allt mer och nya behov och ökade förväntningar påverkar hela samhället, såväl offentlig service som affärsmodeller och produkter. Samtidigt ökar kraven på hållbarhet och fossilfri produktion.

Varmt välkommen till ett seminarium arrangerat av Swedsoft och Syntell om vad som händer i realiteten i och med digitaliseringen, för näringsliv så väl som för det offentliga Sverige.

Seminariet tar sin utgångspunkt i systemmodellering, som är hetare än någonsin inom såväl industrin såsom i tjänstesektorn. Modeller kan ge fullödiga beslutsunderlag av hög kvalitet som sparar både tid och pengar. Hur kan detta hjälpa företag och myndigheter i deras olika verksamheter? Under seminariet får ni några exempel från företag som lyckats.

Vi tar också avstamp i regeringens nya strategi För ett hållbart digitaliserat Sverige, som har målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För detta krävs dock mer än digital teknik och innovativa digitala produkter. Vi delar några erfarenheter från digitaliseringsarbetet inom offentlig förvaltning.

Praktisk information
När: Onsdag 30 augusti, 15:00-17:00 – Efteråt bjuder Syntell på After Work
Var: Syntell, Sandhamnsgatan 63B, Stockholm
Anmälan sker här, senast 28 augusti kl 09:00.

Program – Wednesday 30 August

15:00

Välkommen och inledning

Visa mermindre
15:15

Från maskin till tjänster, en bransch i förändring

Peter Sjöberg, Research Engineer, M. Sc. Naval Architecht Engineering, Volvo Construction Equipment

Peter har haft en ledande Systems Engineering (SE)-roll inom Volvo Construction Equipment (VCE) sedan han började på företaget 2007. Sedan 2014 har han arbetat med nya teknologier där han infört SE och Model-based Systems Engineering (MBSE) i olika program och projekt. MBSE inom VCE utnyttjar Systems Modeling Language (SysML) och ramverk baserade på SysML, som UAF (Unified Architecture Framework), och genomförs i samarbete med Electric and Electronics (inklusive mjukvara) på VCE.

Visa mermindre
15:40

Verksamhetsmodellering som katalysator i systemutvecklingsarbetet

Lars-Olof Kihlström, Principal consultant, M. Sc. Phys. Eng, Syntell

Lars-Olof har arbetat med modellbaserad utveckling sedan 1980-talet och har sedan dess arbetat med utveckling av olika typer av sensorsystem, av maskiner, inom flygtrafikkontroll samt med system för bilar. Han har även en stor erfarenhet av utveckling av system inom den militära sektorn. Lars-Olof är Syntell:s representant i OMG (Object Management Group, där Syntell är medlem) och arbetar aktivt med utvecklingen av SysML samt av arkitekturramverk baserade på SysML. Han har ett utvecklat kontaktnät och arbetar med verktygen IBM Rhapsody, PTC integrity modeler, NoMagic MagicDraw och Sparx Enterprise architect i olika projekt.

Visa mermindre
16:05

Digitaliseringen av det offentliga Sverige – några erfarenheter

Talare: Karin García Ambrosiani, Principal consultant, Syntell & Mats Goffhé, E-förvaltningsstrateg, Ekonomistyrningsverket


Karin García Ambrosiani, Principal consultant, Ph D, Syntell

Karin har mer än 20 års erfarenhet av konsultarbete inom svensk offentlig förvaltning. Hon har genomfört utvecklings och utredningsarbeten på många olika nivåer inom förvaltningen, företrädesvis inom statliga myndigheter. Under det senaste decenniet har Karin framför allt arbetat med strategiska frågor inom digitaliseringsområdet, på uppdrag av såväl regeringskansliet som enskilda myndigheter. På nationell nivå har Karin bl a arbetat inom E-delegationen med utformning av strategier och ramverk kring digital samverkan. Hon bidrog också i det arbete som resulterade i regeringens program Digitalt Först. Karin är certifierad verksamhetsanalytiker och arkitekt samt har Filosofie Doktorsexamen i Kvartärgeologi från Stockholms Universitet.

Mats Goffhé, E-förvaltningsstrateg, Civilekonom, Ekonomistyrningsverket

Mats är e-förvaltningsstrateg och verksamhetsutvecklare, och har de senaste åren varit verksam i ESV:s regeringsuppdrag inom regeringens program Digitalt först. Tidigare har Mats bland annat ansvarat för ESV:s regeringsuppdrag kring samordnat införande av e-handel i staten. Han har även arbetat privat som konsult med itrelaterad projektledning och verksamhetsutveckling.

Visa mermindre
17:00

Slut och Afterwork för dem som vill.

Visa mermindre