Grundutbildning kring SCIP: Regelefterlevnad i en komplex omvärld

Fredagen den 17 mars, kl. 08:30 – 10:00 genomförs grundutbildning kring SCIP-databasen och företagens rapporteringskrav.

Utbildningen kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams.

Från och med den 5 januari 2021 måste varuleverantörer och montörer anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) databas ”SCIP”. Vid detta utbildningstillfälle går vi igenom de grundläggande kraven för rapportering till SCIP-databasen och företagens utmaningar för att förbereda en SCIP-anmälan.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper, Mobility Sweden och Ramberg advokater.

Varmt välkommen den 17 mars kl. 08:30 – 10:00!

Anmäl dig senast den 10 mars!

Avgift 625 SEK (inkl. moms). Du betalar snabbt och enkelt med kort vid registrering. Lösningen är vald för att kunna erbjuda dessa viktiga utbildningar till ett riktigt förmånligt pris. Anmälan är bindande och avgiften är inte återbetalningsbar, men det går bra att ändra deltagare vid förhinder.

Länk till mötet kommer att mailas till registrerade deltagare ett par dagar före utbildningen.

Vid frågor – maila till: david.cramer@tebab.com (Teknikföretagens Branschgrupper)

Till anmälan (Du kommer vidare till portalen Biletto som administrerar biljetterna för evenemanget)

Nästa tillfälle i denna utbildningsserie om SCIP-databasen, kommer att genomföras den 16 juni ”Underleverantörers ansvar för efterlevnaden av kemikaliekrav för varor och tjänster”.

Publicerat 20 februari 2023