Höstmöte

Årets höstmöte sker på förmiddagen, innan årets Swedsoft konferens Software Technology Exchange Workshop, STEW.

På höstmötet tar vi upp frågor som verksamhetsplan, budget och avgifter för 2020. Handlingar, dagordning och kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar under hösten.

Alla intresserade är inbjudna att delta, dock har endast medlemmar rösträtt, med en röst per medlemsorganisation.

OBS! Vill du delta på konferensen efteråt krävs separat anmälan.