Höstmöte

Årets höstmöte sker innan årets Swedsoft konferens Software Technology Exchange Workshop, STEW.

På höstmötet tar vi upp frågor som verksamhetsplan, budget och avgifter för 2020. Handlingar, dagordning och kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar under hösten.

Alla intresserade är inbjudna att delta, dock har endast medlemmar rösträtt, med en röst per medlemsorganisation.

Praktisk info:
Datum: Onsdag 13 november
Tid: Mötet startar 13:00
Plats:

  • Lilla Hörsalen, IKDC, Sölvegatan 26, Lund, Sweden
  • Per Skype eller telefon

Anmälan sker här, senast den 3 november.

OBS! Vill du delta på konferensen efteråt krävs separat anmälan.