Årsmöte

Fredagen den 28 april klockan 10:00 kallas du som medlem i Swedsoft till ett årsmöte för fastställande av verksamhetsberättelse, årsbokslut 2022 samt val av styrelse och valberedning. Vi bjuder på en lättare lunch.

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet.

Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm och digitalt, via Microsoft Teams

Medlemmar har en rösträtt per organisation. 

Vänligen notera följande: inför beställning av lunch och kaffe så kommer vi att ta ut en No-Show-avgift på 295 kr + moms vid utebliven närvaro utan avbokning. Du kan avboka senast tre dagar innan årsmötet.