Nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling – workshop

Hur ser nuläget och framtida behov ut för de kompetenser som behövs för mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling? Vad ser ni för utmaningar och möjligheter i framtiden?

Swedsoft, Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation driver ett Vinnovafinansierat projekt där behovet av kompetens inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling ska analyseras genom insamling av data och statistik som tydligt belyser nuläge och framtida behov. Detta för att bidra till att Sverige ska kunna möta den globala konkurrensen och i tid fatta rätt beslut.

Vi vill ha din input
Runt om i landet bjuder vi in till korta workshops då vi önskar hjälp med input på vad vi bör undersöka. Detta är en chans för er att påverka vad som lyfts fram. Vi vill peka på de behov och utmaningar som svenska företag har, nu och i framtiden. Hur vi som nation kan bli starkare, bland annat genom rätt kompetenser.

Målet med studien är att den ska vara användbar för bland annat:

  • Beslut för företag på satsningar, kompetensutveckling med mera.
  • Beslut av utbildningsaktörer, privata som offentliga, kring innehåll i kurser och utbildningar med mera.
  • Beslut av myndigheter kring satsningar för att stärka svensk konkurrenskraft inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling.

Praktisk information
Var: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg
När: 5 april 13:00-15:30 (program, se nedan)
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan sker här, senast den 31 mars.

Målgrupp
Till workshopen ser vi gärna deltagare från en stor bredd av olika typer av organisationer som representerar olika branscher, akademi och offentlig sektor. Som huvudsaklig målgrupp när det gäller roller inom er organisation ser vi:

  • Personer med tekniskt strategisk roll i sin organisation som är väl insatt i de framtida utmaningar och krav som ställs på sin organisations produkter, med fokus på funktionalitet kopplad till mjukvara.
  • Personer som arbetar med rekrytering, så som HR och ser en bredd av vad organisationen/-er efterfrågar i närtid.
  • Forskare som i sin roll ser framåt och forskar i framkant inom mjukvaruutveckling.
  • Dessutom är självklart andra som är intresserade och ser att de kan bidra med nuläge och framtid välkomna.

Alla planerade workshops; Stockholm 30 mars, Göteborg 5 april, Malmö 2 maj, Luleå 9 maj och Linköping 13 juni.

Program – Wednesday 05 April

13:00

Presentation av projektet och Swedsoft

Visa mermindre
13:20

Workshop

Visa mermindre
14:35

Fika med mingel

Visa mermindre
14:55

Sammanfattning av workshopen

Visa mermindre
15:30

Slut

Visa mermindre