Samling av mjukvarusverige 2018

För tredje året i rad arrangerar Swedsoft den 7 mars träffen Samling av mjukvarusverige. Syftet med detta tillfälle är att samla representanter från medlemmar, myndigheter, organisationer och andra viktiga aktörer (så som andra företag) för att diskutera frågor som är viktiga för att stärka svensk mjukvaruutveckling.

Tillsammans gör vi Sverige starkare – genom utbyte och samarbete över branschgränser och mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Vilka är inbjudna?

Målgrupp för träffen är beslutsfattare inom alla dessa organisationer men vi vill hålla antalet deltagare nere och ser därför helst bara en deltagare per organisation. Vi vill säkra att det blir levande diskussioner med olika input och mycket spännande nätverkande som leder till utbyten och samarbeten.

För att delta krävs särskild inbjudan – saknar du en sådan och vill delta? Hör gärna av dig.

Årets ämne – Regeringens digiliseringsstrategi

Ämnet för årets Samling av mjukvarusverige är Regeringens digitaliseringsstrategi, som har det övergripande målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” (pdf). Vi kommer under dagen arbeta kring kompetens och innovation, två delområden i strategin.

Vad ska det resultera i?

Vi vill få fram goda, konkreta, exempel på hur vi adresserar utmaningar, vad Regeringen borde satsa på, hur satsningarna bör utformas samt vad vi behöver se för resultat från detta arbete för att möta framtiden.
Vi vill alltså bidra med konkreta lösningar kring de mål Digitaliseringsstrategin definierar. Vidare kommer vi att:

  • Sammanställa en rapport som vi lämnar över till Digitaliseringsrådet som input till deras fortsatta arbete. Alla deltagare kommer inbjudas att ställa sig bakom den färdiga rapporten, men detta tas ställning till efter rapporten är framme.
  • Använda detta som underlag för att fortsatt lyfta viktiga satsningar inom dessa områden.
  • Kunna resultera i projekt som Swedsoft eller någon annan av deltagarna på dagen tar lead på att genomföra.

Under dagen kommer några inspirerande presentationer kopplade till målen att hållas för att ge input till diskussionerna. Vi kommer att återkomma med program för detta, men har du förslag på relevanta talare är du varmt välkommen att höra av dig till oss med förslag.