Samling av mjukvarusverige 2020

Sedan några år arrangerar Swedsoft en årlig träff/workshop kallad Samling av mjukvarusverige. Hit bjuder vi in beslutsfattare inom svensk mjukvaruutveckling från företag, akademi, myndigheter och organisationer. Fokus för årets samling är att diskutera regeringsuppdraget om Digital spetskompetens.

Inbjudan till denna träff är personlig och från varje organisation bjuds endast en person in. Har du inte fått en inbjudan är du varmt välkommen att kontakta kansliet.

Självklart är det även ett bra tillfälle för att bygga nya kontakter mellan branscher, akademi och offentlig sektor.

Om regeringsuppdraget

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillsammans fått uppdraget att analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området ska tillgången på digital spetskompetens öka.

I uppdraget ingår också att förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

 

Praktisk information

När: Onsdag 5 februari 2020 kl 10-17 (registrering från 09:30)
Var: Göteborg hos AB Volvo

Anmälan görs genom personlig inbjudan.