Workshop Gathering of software Sweden

Samling av mjukvarusverige 2021

I februari 2020 fick deltagarna på Samling av mjukvarusverige ge input till regeringsuppdraget om digital spetskompetens. Resultatet från detta har bland annat blivit en rapport (https://digitalspetskompetens.se/rapporter/swedsofts-inspel-2020) med input till regeringsuppdraget.

Tillsammans med regeringsuppdraget tar vi nu nästa steg. I deras kartläggning av svenska initiativ och utbildningsvägar har de sorterat in rekommendationer under ett antal kategorier. Dessa är du nu inbjuden att på Samling av mjukvarusverige 2021 ge direkt feedback på.

Inbjudan till denna träff är personlig och från varje organisation bjuds endast en person in.
Har du inte möjlighet att delta får du gärna kontakta oss med förslag på vem som kan medverka i ditt ställe.

Om samling av mjukvarusverige

Sedan 2016 arrangerar Swedsoft en årlig träff/workshop kallad Samling av mjukvarusverige. Hit bjuder vi in beslutsfattare inom svensk mjukvaruutveckling från företag, akademi, myndigheter och organisationer.

Fokus för årets samling är att hjälpa regeringsuppdraget om Digital spetskompetens att ta nästa steg med sina rekommendationer.

Baserat på gällande riktlinjer har vi beslutat att Samling av mjukvarusverige 2021 kommer hållas helt digital.

Under de fem år som Samling av mjukvarusverige arrangerats har vi bland annat gett input till regeringens digitaliseringsråd och regeringsuppdraget om digital spetskompetens. Vi har även skapat nya nätverk och kontakter mellan beslutsfattare från olika typer av organisationer från hela landet. Resultaten från dessa workshops har sammanfattats i flera rapporter, vilka finns att ladda ner här.

Om regeringsuppdraget

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillsammans fått uppdraget att analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området ska tillgången på digital spetskompetens öka.

I uppdraget ingår också att förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Läs mer på digitalspetskompetens.se

Praktisk information

Datum: 11 februari
Tid: 10:00 – 17:00
Plats: Digitalt

Anmälan sker genom personlig inbjudan.