Samling av mjukvarusverige 2022

Sedan 2016 arrangerar Swedsoft en årlig träff/workshop kallad Samling av mjukvarusverige, ett tillfälle att nätverka och ge input på viktiga frågor och utredningar. Till Samling av mjukvarusverige bjuder vi in beslutsfattare inom svensk mjukvaruutveckling från företag, akademi, myndigheter och organisationer.

Fokus för årets samling är att ge input till hur Myndigheten för yrkeshögskolan ska bli ännu bättre på att stötta Sverige med mjukvarukompetens. Deltagarna kommer under Samling av mjukvarusverige 2022 arbeta med frågor som var det finns störst behov av utbildningar, att beskriva hur mjukvaruutveckling påverkar alla branscher och vilken typ av utbildningar inom mjukvaruutveckling som passar bra för yrkeshögskola.

Under de sex år som Samling av mjukvarusverige arrangerats har vi bland annat gett input till regeringens Digitaliseringsråd och regeringsuppdraget om digital spetskompetens. Vi har även skapat nya nätverk och kontakter mellan beslutsfattare från olika typer av organisationer från hela landet. Resultaten från dessa workshops har sammanfattats i flera rapporter, vilka finns att ladda ner här.

Inbjudan till denna träff är personlig och från varje organisation bjuds endast en person in. 2022 arrangerar vi Samling av mjukvarusverige som hybridevent. Du kan välja att delta antingen på plats i Linköping eller digitalt.

Har du fått en inbjudan och inte har möjlighet att delta får du gärna kontakta oss med förslag på vem som kan medverka i ditt ställe.