Integrera AI och programmering i skolundervisningen – Förutsättning för ett hållbart välfärdssamhälle

Swedsoft och kodcentrum har nöjet att bjuda in till ett seminarium som fokuserar på hur vi kan väcka barns intresse för systemutveckling och bredda kompetenspoolen för framtidens gröna omställning. Genom att introducera AI och programmering i skolundervisningen redan från mellanstadiet, kan vi inspirera unga till att bli framtidens innovatörer och problemlösare.

Seminariet syftar till att samla experter, pedagoger, och industriledare för att diskutera strategier och metoder för att uppnå detta mål.

Varmt välkommen!
Swedsoft och Kodcentrum

 

Program
08:30 – 09:00 Registrering och kaffe

09:00 – 09:10 | Introduktion och välkomsthälsning
Värd: Swedsoft – Stefan Jakab generelsekreterare och Stefan Frank Ordförande
Välkomstord och introduktion av dagens tema och mål.

09:10 – 09:40 | Föreläsning: ”Vikten av tidig introduktion till systemutveckling”
Talare: Kristina Bjerka, Generalsekreterare Kodcentrum
En inspirerande föreläsning om varför det är viktigt att introducera systemutveckling tidigt i barns utbildning och hur detta kan påverka deras framtida karriärval ochsamhällsutvecklingen.

09:40 – 10:20 | Paneldiskussion och frågestund: ”Hur kan systemutveckling och AI integreras i skolundervisningen från mellanstadiet?”

Paneldeltagare:

Henrik Djurestål – AI specialist, Entreprenör
Joke Palmkvist – Ordförande Kodcentrum
Svante Linusson – Professor i matematik på KTH och politiker (C)
Mirjam Facchini Jacobsson – Lärare, Östermalmsskolan

10:40 – 11:20 | Paneldiskussion och frågestund: ”Hur kan näringslivet bidra till att inspirera elever i skolan?”

Paneldeltagare:

Elin Engkvist – Kommunikationschef, WirelessCar
Johan Jacobsson – Vd, Sylog
Beatrice Silow – Kommunikationschef, Nexer Group
Camilla Georgsson – Enhetschef Kompetensförsörjning, Teknikföretagen
Stefan Andersson – Corporate Strategy and Technology, Saab
Mirjam Facchini Jacobsson – Lärare, Östermalmsskolan
Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor till panelen och föreläsaren för att fördjupa diskussionen och få konkreta svar på sina funderingar.

11:20 – 11:30 | Avslutande reflektioner och sammanfattning
Värd: Stefan Frank, Ordförande Swedsoft
Sammanfattning av seminariet och de viktigaste punkterna som framkommit
Information om vidare initiativ och hur deltagarna kan engagera sig

11:30 | Lunchmingel