Samling av mjukvarusverige – Livslångt lärande

Den 24 augusti, kl. 09:00-13:00, bjuder Swedsoft in dig till Samling av mjukvarusverige 2023 på Teknikföretagen, Stockholm. I år ligger fokus på att ge input till Myndigheten för Yrkeshögskolan kring hur de bäst ska kunna svara mot behoven av livslångt lärande och framtida behov av mjukvarukompetens. Dagen kommer bestå av paneldebatter som avslutas med en workshop och en lätt lunch.

09.15 – 10.05 Hur tror ni AI påverkar branschen? Påverkan på framtidens kompetensbehov? Vis-à-vis grön omställning?

Paneldeltagare:

  • Carl-Johan Hamilton, Grundare, Ants
  • Anna-Lena Strömsten, Head of People Services Group, Scania
  • Adam Edström, Focus Area leader – RISE in the digital Europe, RISE

10.05-10.20 Fika

10.20- 11.00 Vilka mjukvarukompetenser kommer behövas för framtidens arbetsliv? Vilken roll spelar utbildningssektorn i att tillgodose kompetensbehovet?

Paneldeltagare:

  • Diana Unander, forsknings och projektkoordinator, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitet
  • Josef Lannemyr, Programme Manager, Tillväxtverket
  • Anna Broeders, Talent Attraction Manager, Linköping Science Park
  • Li Ljungberg, Näringspolitisk expert/projektledare, Teknikföretagen
  • Rebecca Tyrstrup, Business Area Manager IT, Academic Work

11.00-12-00 Workshop

12.00-13.00 Lunch