Samling av mjukvarusverige – Swedsoft workshop

27 januari samlar vi mjukvarusverige – Välkommen!

Mjukvara är av stor vikt inom alla branscher i Sverige. Det finns en mängd olika organisationer som arbetar inom området. Dessa känner inte alltid till varandra och denna workshop syftar till att öka kännedomen om varandra, med förhoppningen om att detta ska kunna skapa nya samarbeten och konstellationer som stärker mjukvaruindustri och forskning i Sverige.

Inbjudna till workshopen är specifikt utvalda centrala personer för de större företags- och akademisammanslutningarna i Sverige.

Syftet med dagen är att skapa en översiktsbild av olika mjukvarurelaterade center och organisationer i Sverige, få personliga kontakter och en målbild för samverkansformer framöver med nästa steg definierat.

Swedsoft är en ideell förening inom Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB) som syftar till att stärka Sveriges förmåga att leverera mjukvaruintensiva system. Föreningen är en nationell samlingsorganisation för företag och organisationer med intresse för utveckling och användning av mjukvara.

Tid:09:30 – 17.00, 27 januari 2016

Plats: Göteborg (vi återkommer om exakt plats)

Anmälan: Särskild inbjudan har gått ut till dem vi funnit relevanta. Har vi missat dig? Kontakta oss gärna och berätta mer om dig och din organisation.

Bland de inbjudna organisationerna finns ACCESS, Blekinge Tekniska Högskola, CAS, Chalmers Tekniska Högskola, Dataspelsbranschen, EASE, ESIS, Högskolan i Halmstad, IIS, INCOSE, IT&Telekomföretagen, iTRL KTH, KTH ICES, Linköpings Universitet, Linnéuniversitetet, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Mobile Life, Mälardalens Högskola, ProcessIT, SARE, SAST, SICS Swedish ICT, SIP Internet of things, SIP Processindustriell IT och automation, SIP produktion 2030, SIP Smartare Elektroniksystem, SIREN, Software Center, Chalmers, Teknikföretagen, Swedish ICT, Svensk Elektronik, Svenska Dataföreningen, Umeå universitet och Uppsala Universitet. Saknar ni en relevant organisation så kontakta gärna oss.

Inbjudna är även flera företag; som ABB, Combitech AB, Cybercom AB, Ericsson AB, FLIR Systems AB, Google Sverige, IAR Systems, Microsoft, Pagero AB, Prevas AB, SAAB AB, Scania CV, Midasplayer AB/King, Syntell AB, Volvo och ÅF.

Program – Wednesday 27 January

09:30

Mingel och fralla/dryck

Visa mermindre
10:00

Upplägg på dagen och deltagarpresentation

Tor Ericson, styrelseledamot Swedsoft, ÅF

Visa mermindre
10:15

Inledning – fragmentiserat mjukvarusverige och Swedsoft ambition

Stefan Andersson, Ordförande Swedsoft, SAAB Aeronautics

Visa mermindre
10:30

Kort presentation från deltagande center/organisation

Standardiserat format, <4 slider per center/organisation varav en med gemensamt utseende.

Visa mermindre
11:30

Lunch

Visa mermindre
12:30

Fortsättning presentation från deltagande center/organisation

Visa mermindre
13:00

Reflektioner från presentationerna

Visa mermindre
13:30

Paus

Visa mermindre
14:00

HUR vill vi samverka

Bikupor med sammanställning

Språk, kommunikationskanaler, kalender, event… etc

Visa mermindre
15:30

Paus

Visa mermindre
16:00

Nästa steg

Visa mermindre
16:30

Summering

Inkl en sammanställningsbild av centren/organisation från dagen

Visa mermindre
17:00

Avslut

Visa mermindre