Seminarium: Försvarsdepartementet om NIS2 – en introduktion

Den 10 mars bjuder Swedsoft in till ett digitalt seminarium med Tommy Forsell, Försvarsdepartementet, på temat NIS2.

Under seminariet kommer han att ge en introduktion och en överblick av det nyligen klubbade EU-direktivet NIS2, som ställer krav på cybersäkerheten hos företag i flera olika sektorer. Det nya direktivet ska tillämpas i medlemsländerna senast i oktober 2024. Passa på att anmäla dig idag!

Kort om NIS2:

När NIS-direktivet antogs 2016 var det den första cybersäkerhetslagstiftning som EU någonsin antagit. Den digitala utvecklingen har dock gått fort sedan dess. Därför klubbades 2022 ett nytt direktiv igenom: direktivet om en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU, NIS2-direktivet. Det nya direktivet är mer anpassat efter aktuella förutsättningar men ställer också högre krav på företagen.

Om talaren:

Tommy Forsell arbetar med informations- och cybersäkerhetsfrågor på enheten för samordning av samhällets krisberedskap vid Försvarsdepartementet (tidigare Justitiedepartementet). Tommy har företrätt Sverige i förhandlingarna om NIS2-direktivet.

Seminariet är kostnadsfritt. Bjud gärna in en kollega!