Seminarium: Introduktion till Cyber Resilience Act med SKF

Fallgropar, lärdomar och inspirerande insikter: SKF delar erfarenheter om sin hantering av Cyber Resilience Act

Den 30 maj 10:00-11:00 bjuder Swedsoft in till ett digitalt seminarium om Cyber Resilience Act med Rikard Jarl, SKF Business Information Security Officer, AB SKF. Under seminariet kommer Rikard att dela med sig av information kring EU Cyber Resilience Act samt lyfta fram områden att fokusera på för att möta kommande lagstiftning.

Under seminariet kommer han att informera om:

  • Introduktion till EU:s nya cybersäkerhetslagstiftning för digitala produkter
  • Tidsram för lagstiftning
  • Vilken typ av produkter kommer att ingå i lagstiftningen
  • Nyckelkrav i lagstiftningen och vad betyder det för företag som släpper ut digitala produkter på EU-marknaden
  • Koppling till annan EU-lagstiftning för digitala produkter – Data Act, AI Act

Kort om EU – Cyber Resilience Act

Inom en snar framtid kommer det lagstiftning inom EU kring cybersäkerhet för digitala produkter. Detta för att sträva mot en god säkerhetsnivå allmänt för produkter men också för att underlätta för konsumenter. För bolag som har eller har för avsikt att ha digitala produkter på EU marknaden innebär den nya lagstiftningen krav inom en rad olika områden.

Rikard Jarl, SKF Business Information Security Officer, AB SKF
Rikard har en lång bakgrund inom SKF från flera olika positioner. Han har de senaste år varit engagerad i deras digitala produkter där han lett utveckling av lösningar för tillståndsövervakning samt varit ansvarig för team som arbetar med arkitektur, säkerhet, AI, UI. Sedan 2022 är han globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF.