Höstmöte med ”Voices of Swedsoft”

Varmt välkommen till årets höstmöte med efterföljande seminarium. Syftet med dagen är att samla mjukvaruindustri och akademi för en dag full av kunskapsutbyte, inspiration och idéer för framtiden.

Vi inleder dagen med höstmöte mellan klockan 10:00 – 12:00 och vi välkomnar medlemmar samt övriga intressenter.

Under eftermiddagen, och med titeln ’Voices of Swedsoft’, bjuder vi in till ett seminarium med fokus på ’best practices’ och framtida utmaningar och möjligheter inom svensk mjukvaruutveckling. Under seminariet presenterar några av Swedsofts medlemmar hur de arbetar, vilka områden och kompetenser de fokuserar på, hur de tar sig an framtida utmaningar och hur de positionerar sig i en konkurrensutsatt och ständigt föränderlig industri och omvärld.

Med medlemmar från såväl akademi som näringsliv ser vi en spännande dag där vi tillsammans diskuterar det vi gör bra – och det vi kan göra bättre för att öka kunskap, kompetens och konkurrenskraft i den forskning, i de produkter och i de tjänster vi levererar.

Anmäl dig via detta formulär senast den 29 november.

Varmt välkommen!

Program – Wednesday 07 December

10:00

Höstmöte: Föreningsmöte

Höstmötet innehåller två delar; Föreningsmötet som handlar om den ideella föreningen Swedsoft samt medlemsmötet som handlar om serviceverksamheten som styrs av verksamhetsplanen.

Visa mermindre
10:30

Fika - sponsrat av CaptureInnovation

Visa mermindre
11:00

Höstmöte: Medlemsmöte

Höstmötet innehåller två delar; Föreningsmötet som handlar om den ideella föreningen Swedsoft samt medlemsmötet som handlar om serviceverksamheten som styrs av verksamhetsplanen.

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Voices of Swedsoft

Visa mermindre
13:00

Motivationsdriven verksamhet - en approach för att låta människor blomstra, och öka effektiviteten i en organisation.

Niklas Lindhardt, Culture Builder, CaptureInnovation

Abstract:
Människor presterar som bäst när de får göra något de brinner för, i en bra miljö. Innovation i en organisation bygger på samma fundament.

Att organisera motivationsdrivet är ett sätt att maximera en organisations kraft och output.
Här presenteras kort bakgrund, och sedan några exempel på hur CaptureInnovation har löst detta, för egen del och för sina kunder.

Visa mermindre
13:20

Becoming an always improving development organization

Anna Sandberg, Head of R&D Operations, Ericsson

Abstract: It is well known that development organizations must continuously improve to stay relevant. To improve in a successful way, it is necessary to understand try problems and opportunities. Many organizations use methods like retrospectives, value stream mapping and root cause analysis to better understand ’the truth’. Here is a presentation reflecting over the challenges to use these methods systematically and how people act and react around them

Visa mermindre
13:40

Just-in-Time Decision Making

Johan Karlsson, Agil Coach, Hansoft

Abstract:

Det är numera en självklarhet att konkurrensen är sylvass, utvecklingstakten skyhög och behovet av förändring konstant för mjukvaruföretag. För att vara konkurrenskraftig i en sådan verklighet krävs att beslutsfattande på alla nivåer sker i rätt tid.

I denna presentation sammanfattar vi några av Hansofts insikter för att säkerställa att beslutsprocesserna blir agila från portfölj- till teamnivå.

Visa mermindre
14:00

Accelerating the Digitalization of Industry

Jan Bosch, Director/Professor of Software Engineering, Software Center

Abstract:

The digitalization of the world around us is leading to a societal and industrial disruption and transformation that risks the leading position of the Swedish industry. Rather than trying to slow this development, as a country and industry we have to be on the forefront of it. However, traditional organizations are poor at rapid change and new solutions are required to accelerate the rate of change. This talk discusses three mechanisms accomplish this acceleration: open innovation to learn from others, adopting data-driven decision making to overcome shadow beliefs and new organizational structures that do away with the hierarchies that slow companies down. The concepts in the talk are illustrated with several examples and concrete solutions are presented to achieve acceleration.

Visa mermindre
14:20

Fika – Sponsrat av Software Center

Visa mermindre
14:40

The SW Development System - where we are after 2016

Jonas Wigander, Chief Process Architect SW Development System, Ericsson

Abstract:

We want to share 2 years of intense improvement work, defining and implementing a world class SW Development System.

What have we done so far, where are we heading.

We also want to share short on what have we learnt from running the World Class Development change program.

Visa mermindre
15:00

Living up to the software skills challenge

Malin Rosqvist, Projektledare, Mälardalens högskola och Arianit Kurti, Docent, Institutionen för datavetenskap, Linnéuniversitetet

Abstract: One of the major challenges for Swedish and European industry is to cope with the competence need when moving into digitalization. Universities need to play a crucial role when it comes to providing knowledge and competence to industry.  Knowledge about software and software intensive systems is crucial for companies in order to cope with the challenges that digitalization brings. In this talk we will present how we are tackling these challenges in the two ongoing projects PROMPT (MDH) and Social Media and Web Technologies for Innovation and Growth (Lnu) funded by KKS within the framework of Expertise for Innovation.

Visa mermindre
15:20

MDE4IoT: Supporting the Internet of Things with Model-Driven Engineering

Romina Spalazzese, Dr / Senior Lecturer, Malmö University

Abstract:

The Internet of Things (IoT) unleashes great opportunities to improve our way of living and working. However, properly dealing with the design, development, deployment and runtime management of IoT applications means to provide solutions for a multitude of challenges.

In this talk, I present MDE4IoT: a Model-Driven Engineering approach for the IoT enabling the modelling of things and supporting intelligence as self-adaptation of Emergent Configurations in the IoT. Moreover, I show how MDE and MDE4IoT can help in tackling several challenges by providing the Smart Street Lights concrete case.

Visa mermindre
15:40

Swedsoft – Samlar svensk mjukvara

Stefan Andersson, ordförande, Swedsoft

Visa mermindre
16:00

Avslut

Visa mermindre