Styrelsemöte Swedsoft

Swedsofts styrelse har möte inför föreningsmötet och medlemsmötet. Inkom gärna med förslag på ämnen ni önskar styrelsen behandlar till info@swedsoft.se.