Extra årsmöte

Torsdagen den 16 november klockan 09:00 kallas du som medlem i Swedsoft till ett extra årsmöte för fastställande beslut om verksamhetsplan 2024 samt budget- och medlemsavgifter för 2024.

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet.

Det extra årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagens branschgrupper, Storgatan 5, Stockholm och digitalt, via Microsoft Teams.

Alla intresserade är inbjudna att delta, dock har endast medlemmar rösträtt, med en röst per medlemsorganisation.

Praktisk information 

Datum och tid: 16 november, 09:00 (förväntad sluttid är senast 11:00)
Plats: Teknikföretagens branschgrupper, Storgatan 5 och digitalt, via Microsoft Teams.