Tips: CASTOR Software Days 2023

Missa inte CASTOR Software Days 2023 den 22 till 23 augusti på KTH Kista, Electrum.

Talare under dag ett inkluderar Matthias Boehm (TU Berlin) och Jim Dowling (Hopsworks och KTH). På dag två kommer Susanne Liljeblad från Vinnova och Julie Oommen från KTH:s forskningsstödskontor att ge en översikt över vilka typer av finansieringsmöjligheter som är relevanta för CASTOR, följt av en matchningsdag med presentationer av problemställningar och potentiella idéer från industrin.

->Läs mer