Tips: Datadrivna digitala tvillingar för smart industri

Den 7 september bjuder vår medlem Linnéuniversitet in till en workshop om Datadrivna digitala tvillingar för smart industri!

Linnéuniversitetet (datavetenskap, maskinteknik och matematik) förbereder en projektansökan för att etablera en forskningsprofil inom ”Datadrivna digitala tvillingar för smart industri” (se mer information nedan). Eftersom näringslivet bör vara aktivt involverat, med företag som skördar fördelar för sig själva, är syftet med workshopen att diskutera målen och förväntningarna för datadrivna digitala tvillingar med dig. Detta kommer att göra det möjligt för oss att få fram de industriella behoven/målen som ska behandlas i forskningsprofilen och att forma forskningsområdena av intresse därefter.

->Läs mer här