Vårmöte med cyber security

Den 22 april är vi inbjudna till Scania för årets vårmöte. Förutom själva mötet innehåller dagen inspiration om hur olika delar av samhället arbetar med cybersäkerhet.

Program kommer i början av 2020, men boka in dagen i kalendern redan nu.