Vårmöte i en omvärld i förändring

Att världen är i konstant förändring vet vi, just nu ser vi däremot extra mycket som händer och är på gång. Därför bjuder Swedsoft in till 2018 års vårmöte i Växjö där vi tar utgångspunkt i vår omvärld och hur den påverkar svensk mjukvaruutveckling och mjukvarubolag.

På förmiddagen har vi föreningsmöte (årsmöte) som handlar om föreningsverksamhetern och medlemsmöte som handlar om serviceverksamheten. Vi följer upp året som gått, väljer styrelse med mera. Handlingar kommer närmare mötet.

I eftermiddagens program tar vi särskilt upp:

  • Global handelsutveckling och Brexit – hur påverkas dataflödena
  • Statistik som berör svensk mjukvara

Hela programmet hittar du nedan.

Praktisk information

När: onsdag 25 april
Var: Linnéuniversitetet, Sal: Weber, K-huset, Växjö
Tid: 10:00 – 16:30
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Sker via detta formulär senast den 16 april.

Medlemsmingel

Kvällen innan vårmötet är medlemmar i Swedsoft även varmt välkomna till ett medlemsmingel (egen bekostnad). Läs mer här.

Rekommendationer tåg och flyg

Medlemmar – missa inte att ni har rabatt på tågresor genom kansliets avtal. Se Tebabplus.se.

Göteborg – Växjö Växjö – Göteborg
Tåg 06:05 (direkttåg) Tåg 17:06 (direkttåg)
Flyg 06:40 (BRA) Flyg 19:10 (BRA)
Malmö – Växjö Växjö – Malmö
Tåg 07:04 Tåg 17:06
Stockholm – Växjö Växjö – Stockholm
Tåg 05:20 Tåg 17:06
Flyg 08:00 (BRA) Flyg 19:10 (BRA)

 

Program – Wednesday 25 April

09:30

Registrering och kaffe

Visa mermindre
10:00

Vårmöte innehållandes två delar och fika:

Visa mermindre

Välkomna, Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet

Visa mermindre

Medlemsmöte (serviceverksamheten)

Behandlar verksamhetsberättelse och serviceverksamhetens resultatrapport

Visa mermindre

Fika

Visa mermindre

Föreningsmöte (årsmöte)

Behandlar årsredovisning, styrelsens ansvarsfrihet, val av styrelse, valberedning, 2019 års budget och avgifter.

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:15

Svensk mjukvara i en föränderlig omvärld

Visa mermindre

Välkomna

Visa mermindre

Samarbete i en förändrad omvärld

Kort introduktion om hur Swedsoft arbetar för att stärka svensk mjukvaruutveckling i en omvärld som digitaliseras mer och mer där vi bland annat ser ett ökat kompetensbehov inom mjukvaruutveckling, samtidigt som vi möter olika slags utmaningar längs vägen.

Visa mermindre

Vad är du intresserad av?

Hur vill du engagera dig i Swedsoft? 

Från Samling av mjukvarusverige finns många idéer på områden vi vill påverka och som deltagarna tyckte vi bör driva. Finns det något som du är särskilt intresserad av?

En möjlighet som finns i föreningen är att starta upp nätverk och arbetsgrupper om ämnen. Vad är du intresserad av? På detta pass berättar vi mer om möjligheterna och lyfter ett nätverk under uppstart.

Visa mermindre

Global handelsutveckling och Brexit – hur påverkas dataflödena?

Den globala handeln har stagnerat, Storbritannien ska lämna EU och det hörs allt oftare protektionistiska tongångar. Detta sker samtidigt som vi genom ökad specialisering och digitalisering är mer beroende av handel än någonsin tidigare. Hur går detta ihop och hur går det att inkludera dataflöden i global handel på bästa sätt?

Emanuel Badehi Kullander är ansvarig för handelspolitik och standardisering på Teknikföretagen. Emanuel har ett förflutet som departementssekreterare vid Utrikesdepartementet och som utredare på Kommerskollegium. Han har mångårig erfarenhet av handelshinder och marknadstillträde.

Visa mermindre
14:30

Fika

Visa mermindre
15:00

Statistiken som verktyg för att se möjligheter och möta utmaningar

På 15 minuter vardera får vi en inblick i statistik från Swedsoft, Teknikföretagen och IT&Telekomföretagen som visar på utmaningar, men också möjligheter, som vi står inför. Detta tillsammans med rekommendationer på vägar framåt för att möta dessa utmaningar.

Visa mermindre

Avslutning - vilka utmaningar ser du framåt?

Visa mermindre
16:30 - Senast

Slut

Visa mermindre