Vi tipsar: Digg forum

Den 25 april kl. 11:00 bjuder Myndigheten för digital förvaltning (Digg) in till Digg Forum där de berättar om aktuella utlysningar i EU-finansieringsprogrammet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Något som kan intressera Swedsofts medlemmar.

DIGITAL syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Målgrupper är företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer.

Passet är särskilt intressant för organisationer som vill och har kapaciteten att delta i EU-samarbeten.

Kommande utlysningar finns beskrivna i DIGITAL:s arbetsprogram.

Läs mer om Digg forum här och delta här.