Vi tipsar: Maximera organisationens energieffektivisering

SIS – Svenska Institutet för Standarder, bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium den 15 mars kl 09.00 – 11.00.

Systematisk energieffektivisering – minskar verksamhetens kostnader och miljöpåverkan

Det höga elpriset har fått allt från små och stora företag till kommuner och sjukhus att se över sin energianvändning, men det är fortfarande få som når maximal effekt. Med tydliga mål, konkreta handlingsplaner och regelbunden uppföljning enligt ISO 50001 kan de sänka förbrukningen och minska driftkostnaderna ytterligare.

Över 50 000 verksamheter runt om i världen använder det internationella ledningssystemet för energieffektivisering, men i Sverige är det bara omkring 100. Detta trots att forskningen visat att ett systematiskt arbetssätt ger långt bättre resultat.

Välkommen till SIS energiwebbinarium där experter ger råd och inspiration om hur du maximerar verksamhetens energiprestanda!

Till anmälan

Program:

 • Energimyndigheten om energiläget – nationellt vs globalt
  Energiforskning – riktad mot energieffektivisering
  Energistödet – få medel
  Visionen om hur företag och offentliga sektorn kan arbeta med energieffektivisering
  Energimyndigheten, representanter
 • Så styr och arbetar Lidl Sverige med hållbarhetsfrågor för att nå sina högt uppsatta mål
  Lidl Sveriges systematiska arbete med att energieffektivisera sin verksamhet enligt ISO 50001
  Caroline Kjerstadius – Hållbarhetschef på Lidl
 • ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning
  Praktiska tips om hur du med hjälp av standarden kan förbättra energiprestanda, inklusive energieffektivitet, energianvändning, energiförbrukning samt öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.
  Mats Andersson – Seniorkonsult och utbildningsledare SIS
 • Energieffektivisering via standardisering
  Några exempel på hur vi arbetar med energieffektivisering inom standardiseringen
  Delta i utvecklingen av standarder – hur du kan engagera dig och varför
  Emma Risén, Projektledare SIS
 • Frågor och diskussion

Om SIS (länk till www.sis.se)