Workshop Stockholm – certifieringsmetod

Som en del i projektet att ta fram en användardriven certifieringsmetod för ungas mjukvarukompetens har Swedsoft tillsammans med Fryshuset och Sqore arrangerat några seminarium med företag och ungdomar. Nu tar vi nästa steg och genomför workshops där företag och ungdomar möts för att diskutera utmaningar och möjligheter kring matchning av ungas kompetenser mot företags behov.

Är ni intresserade av att delta? Kontakta då Gabriel Modéus.