Workshop för att ge input till Skolverkets IT-strategi

OBS! Kort anmälningstid och begränsat med platser – anmäl dig här

Bakgrund:
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Trippel Helix-projektet har av Vinnova fått i uppdrag att dels stötta detta arbete och dels skapa nationell samling kring frågor om innehåll och pedagogik vad gäller skolans digitalisering utifrån skolans, näringslivets, och akademins perspektiv.

Syfte:
Syftet med workshopen är dels att ge Skolverket input i arbetet med de nationella IT-strategierna för skolan och dels att påbörja Trippel Helix arbete med konkreta handlingsplaner.

Mål:
Föreslå konkreta mål och förslag till den nationella IT-strategin för skolan samt input till Trippel Helix handlingsplaner.

Målgrupper:
Huvudmän, rektorer, och lärare; forskare inom utbildningsvetenskap, datavetenskap och liknande; representanter från lärarutbildningar, näringsliv, elever och studenter.

Frågor:

  • Vart vill vi?
  • Hur tar vi oss dit? Vem bör göra vad?
  • Begrepp och definitioner: Programmering och Digital kompetens.

Anmäl dig här

Program – Wednesday 13 January

9:30

Mingel

Visa mermindre
10:00

Introduktion

Stefan Andersson och Fredrik Heintz

Visa mermindre
10:15

Peter Karlberg, Skolverket

Visa mermindre
11:00

Definitioner och begrepp: Digital kompetens, Programmering och Datalogiskt tänkande.

Gruppdiskussioner.

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Vart vill vi? Hur tar vi oss dit?

Korta anföranden från skola, näringsliv och akademi

Jörgen Nissen, Linköpings universitet
Martin Lorentzon, Spotify
Helena Kvarnsell, Björknässkolan

Visa mermindre
13:30

Vart vill vi? Hur tar vi oss dit? Diskussion

Visa mermindre
15:00

Fika

Visa mermindre
15:30

Sammanfattning

Visa mermindre