Workshop för att ge input till Skolverkets kursplaner

Bakgrund:
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Trippel Helix-projektet har av Vinnova fått i uppdrag att dels stötta detta arbete och dels skapa nationell samling kring frågor om innehåll och pedagogik vad gäller skolans digitalisering utifrån skolans, näringslivets, och akademins perspektiv.

Syfte:
Syftet med workshopen är att ge Skolverket input i arbetet med att föreslå konkreta förändringar i läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Mål:
Föreslå konkreta förändringar i kapitel 1 och 2 i läroplanerna (Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer) samt i kurs- och ämnesplanerna

Målgrupper:
Representanter från näringsliv och akademi (lärarutbildningar, forskare inom utbildningsvetenskap, datavetenskap och liknande), rektorer och lärare inom grundskola, särskola och gymnasium.

 

Sista anmälning: 29 januari. Det finns ett begränsat antal platser, så anmäl dig så snart du kan.

Program – Tuesday 09 February

09:30

Registrering & Kaffe

Visa mermindre
10:00

Introduktion

Stefan Andersson och Fredrik Heintz

Visa mermindre
10:15

Nationella IT-strategier för Svenska Skolan, Skolverket

Visa mermindre
11:00

Definitioner och begrepp: Vad är digital kompetens?

Vad är programmering? Vad är datalogiskt tänkande?

Diskussion i grupper

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Vad ska läras ut och i vilka ämnen?

Korta anföranden av

Björn Regnell, LTH

Charlotta Falvin, styrelseproffs

Elisabeth Hallén, Halmstad

Sumita Bhattacharyya, Malmö högskola

Visa mermindre
13:45

Vad bör ingå och vilka ämnen? Hur ska progressionen se ut?

Diskussion i grupper

Visa mermindre
15:00

Fika

Visa mermindre
15:30

Sammanfattning

Visa mermindre