Workshop – integration av nyanlända med mjukvarukompetens

Välkommen till en workshop för integration, för att stärka Sverige.

I dagsläget finns i Sverige brist på kvalificerad mjukvarukompetens samtidigt som det finns utmaningar i att integrera nyanlända.

Dessa två utmaningar i kombination gör att Swedsoft, i samarbete med Arbetsförmedlingen och CaptureInnovation AB startar ett initiativ i Västsverige för att underlätta för nyanlända med mjukvaruexpertis att komma i praktik eller arbete hos svenska arbetsgivare.

Målet med workshopen är att:

  • Kort informera om några andra pågående initiativ.
  • Sprida information om de möjligheter som genom Arbetsförmedlingen idag erbjuds företag för att finansiera praktikplatser och anställningar av nyanlända.
  • Gemensamt, i workshopform, ta fram förslag på aktivitet som ytterligare möjliggör och stärker integrationen.

Nyttan för dig som deltar är:

  • Att få information från och direktkontakt med rätt instans på Arbetsförmedlingen.
  • Att få tillgång till kvalificerad, outnyttjad arbetskraft inom mjukvaruutveckling.
  • Att ta del av ett industriellt nätverk för integration i Västsverige.
  • Att bidra till att stärka Sverige.

Anmälan:
När: 18/5 kl 15:00 – 18:00
Var: Hos CaptureInnovation på Göteborg City Conference, Östra Larmgatan 16
Anmälan sker här

Program – Wednesday 18 May

14:45

Fika, mingel och anmälan

Visa mermindre
15:10

Inledning

Visa mermindre
15:15

Kort presentation av Swedsoft och initiativet.

Visa mermindre
15:30

Arbetsförmedlingen presenterar de möjligheter som redan idag finns för finansierade praktikplatser för nyanlända.

Visa mermindre
16:00

Workshop #1: Vad kan vi gemensamt göra för att verkligen skapa praktikplatser och få nyanlända i praktik eller arbete?

Visa mermindre
16:30

Presentation workshop #1.

Visa mermindre
17:00

Workshop #2: Vad kan göras för att ytterligare underlätta integration och nå även de asylsökande?

Visa mermindre
17:30

Presentation workshop #2.

Visa mermindre
17:50

Summering och nästa steg.

Visa mermindre